Twee van de vijf Britse bedrijven ontkennen cyberrisico

Hoewel enerzijds een derde van de Britse ondernemers aangeeft het slachtoffer te zijn geworden van cybercriminaliteit als hacking of phising zegt aan de andere kant 44% van de vijf Britse bedrijven niet te geloven dat hun bedrijf hierdoor risico lopen en heeft 8% zelfs helemaal nog niet over dit risico nagedacht. Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van verzekeraar Aviva.

Daaruit komt ook naar voren dat bijna een kwart van de bedrijven maateregelen heeft getroffen om de onderneming te beschermen tegen een mogelijke cyberaanval. Verder geeft  23% van de bedrijven aan niet te weten hoe men zich tegen dit risico zou kunnen indekken en meer dan een derde van de bedrijven zegt niet te weten wat te moeten doen als zij het slachtoffer zouden worden van cybercrime, terwijl 27% niet zeker is over  het treffen van de juiste maatregelen . Volgens het Britse CBS werden vorig jaar alleen al tussen mei en augustus in het Verenigd Koninkrijk 2,5 miljoen cyberincidenten geregistreerd.

Gevraagd naar de meest bekende cyberincidenten noemt 77% phising, 69% identiteitsfraude en  66% hacking. Daarnaast is 43% van de ondervraagde ondernemers bekend met met vragen van losgeld door criminelen voor het terugkrijgen tot de eigen informatie van de gehackte informatie of de toegang ertoe, 46% met het bestaan van echt lijkende nep-websites en 38% met cyberraanvallen die de toegang tot de eigen bedrijfssystemen belemmeren.  .

 Van de ondernemers die al eerder zijn geconfronteerd met cybercriminaliteit gaf 75% aan dat de hieruit voortvloeiende kosten  tot 1.000  (ruim 1.300 euro). Bij 6% liepen de financiële gevolgen op tot tassen de 1.000 en 5.000 pond en bij 4% tussen de 5.000 en 10,000 pond. Bij meer dan een kwart van de kosten door cyberincidenten  werd men financieel gedupeerd, bij ongeveer hetzelfde percentage ging het om de kosten van het herstellen van het cyberincident, bij 11% om reputatieverlies, bij 10% verlies van vermogen of intellectueel eigendom en bij 7% betalingen aan criminelen om de blokkade op internet op te heffen.