Trotse en blije Wim Span: Met het centrum is zakelijke verzekeringsmarkt weer zichtbaar

 

“Wij zijn trots en blij dat de zakelijke verzekeringsmarkt met de in gebruik name van hjet nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum weer zichtbaar is en een plek heeft waar makelaars, verzekeraars, maar ook advocaten en experts elkaar kunnen ontmoeten. Die woorden sprak  VNAB-directeur Wim Span uit tijdens de officiële opening van het centrum op 13 april jl. Volgens hem moet het nieuwe centrum, dat gevestigd is in de voormalige dependance  van  De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Boompjes in Rotterdam, het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt vormen waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis delen.

“Dit initiatief van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) past in een eeuwenlange traditie van de markt voor zakelijke schadeverzekeringen. Leden en geassocieerd deelnemers van de vereniging kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft zoals een dagelijkse ontmoetingsvloer, werkplekken, diverse vergaderruimtes, een flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden. Het reserveren van ruimtes is ook voor aan de markt gelieerde partijen mogelijk.”

Cirkel rond
Span vertelde de aanwezigen dat met de komst van het centyrum in Rotterdam de cirkel rond is. “Eeuwen geleden, rond 1550, werden de eerste zeeverzekeringen in Amsterdam gesloten. Maar de eerste, echte marktplaats ontstond in Rotterdam, in 1598. Sindsdien hebben er in Nederland assurantiebeurzen bestaan, tot het moment dat de fysieke ontmoetingsplaatsen in Amsterdam en Rotterdam rond 2004 werden opgeheven. De zaken konden immers elektronisch worden gedaan.”

De zakelijke verzekeringsmarkt levert volgens hem  een cruciale bijdrage aan de Nederlandse en zelfs buitenlandse economie. “Geen schip vaart uit, geen vrachtwagen vertrekt, geen bouwplaats of kantoor draait zonder goede verzekering. Coassurantie heeft zich door de eeuwen heen bewezen en zich aangepast aan de behoeften van en mogelijkheden voor de markt. Dat is, in deze tijd van snelle en grote veranderingen, belangrijker dan ooit en daar zal de VNAB zich voor in blijven zetten, met en voor de leden, de verzekeraars en de makelaars.”

Drie pijlers
De VNAB-directeur stipte de drie pijlers van de VNAB aan. “Als marktmeester doen wij alles om een unieke, goed lopende markt in stand te houden die efficiënt werkt, keuzemogelijkheden biedt, innovatief is, voldoet aan wet- en regelgeving en uiteindelijk de klant een passende oplossing biedt; zowel qua kwaliteit van advies als qua prijsstelling. Andere strategische pijlers zijn kennis en kennisborging en ontmoeten en verbinden. “Juist deze zaken komen heel mooi samen in het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Vakgenoten komen hier bijeen om elkaar te leren kennen, om te innoveren, om kennis op te doen en samen te werken aan de beste oplossing voor de klant. Elkaar kennen en elkaar vertrouwen zijn daarbij unieke aspecten, die al eeuwen tot de basis van onze markt behoren.”