Transportsector behaalt laagste omzetgroei sinds 2013

De omzet van de totale transportsector in het tweede kwartaal was nagenoeg gelijk aan die in hetzelfde kwartaal van 2015. Na een magere omzetgroei in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% werd ook tussen april en juni een kleine omzetgroei gerealiseerd met 0,1%, Daarmee behaalt de sector het laagste groeicijfer van de transportsector sinds 2013.In de laatste drie kwartalen van het vorig jaar groeide de transportomzet tussen de 2 en 3,3%, zo blijkt uit de kwartaalmonitor ‘Transport en Logistiek’ van het CBS. De verschillende sectoren in de transport- en logistieke sectoren vertonen afwijkende omzetontwikkelingen. Zo zagen de sectoren vervoer over land (+ 3%) en post en koeriers (+ 1,5%) de omzet groeien; bij ‘vervoer over water’ (min ruim 7,5%), ‘vervoer door de lucht (min 1,5%) en ‘opslag, dienstverlening (minder dan een half procent).

Bedrijfsopeningen en – sluitingen

De monitor wijst verder uit dat het dat het aantal uitgesproken faillissementen voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Het aantal bedrijfssluitingen staat in het tweede kwartaal van dit jaar op 56. Dat zijn er 10 minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, terwijl het in dezelfde periode in 2012 en 203 om tussen de 90 en 100 faillissementen ging. Vooral in het goederenwegvervoer gingen er minder bedrijven failliet. Er werden 20 bedrijven failliet verklaard tegenover 36 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook bij de taxibedrijven en bus-, tram- en metrobedrijven was er afname. Hiertegenover stond de stijging van het aantal gedwongen bedrijfssluitingen bij de expediteurs. In het tweede kwartaal vorig jaar werden er bij de vrachtbemiddelaars geen faillissementen uitgesproken, dit kwartaal waren dat er zeven.

Daar staat tegenover dat er in het tweede kwartaal van 2016 in de transportsector een recordaantal van ruim 1.900 nieuwe bedrijven opgericht, waarvan verreweg het grootste deel zich heeft ingeschreven als taxionderneming. Dat is een verdubbeling van het aantal starters in dezelfde periode een jaar eerder. Verder zijn er 735 transportbedrijven opgeheven tijdens het afgelopen kwartaal, vooral lokale postbedrijven en koeriers. Dat is een stijging van bijna 14% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal telt Nederland aan het eind van het tweede kwartaal 38 210 transportbedrijven. Het totaal aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek ligt daarmee in vergelijking met een jaar geleden 7% hoger

Ondernemersvertrouwen

De stemming onder de ondernemers in de transportsector is nagenoeg gelijk aan die in het vorige kwartaal. Met een stand van ‘plus 2,3’ is het ondernemersvertrouwen voor het achtste kwartaal op rij positief. Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en het economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting voor het lopende kwartaal. De verwachting voor de omzet in het lopende (derde) kwartaal is verbeterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Over de ontwikkeling van de omzet in het tweede kwartaal zijn ondernemers in de transportsector licht negatief en over de ontwikkeling van het economisch klimaat zijn ondernemers iets minder positief dan drie maanden geleden.

Het aantal ondernemers dat een toename van de personeelssterkte verwacht, is groter dan het aantal dat een afname voorziet. Vorig jaar verwachtten ondernemers per saldo een afname van de personeelssterkte. Het aantal ondernemers dat een toename van de export verwacht is ongeveer even groot als het aantal dat een afname verwacht. Dat geldt ook voor de verwachtingen met betrekking tot de verkoopprijzen. Over het economisch klimaat zijn ondernemers, net als vorig jaar in het derde kwartaal, negatief gestemd.

Ontwikkelingen per branche in tweede kwartaal

Vervoer over land: Omzet stijgt voor het zesde kwartaal op rij en met ruim 3% ten opzichte van een jaar eerder. Alle deelbranches droegen hieraan bij, de verhuizers (+ 16%) het meest; het goederenwegvervoer het minst (2%). De overige deelbranches ontliepen elkaar niet veel met een omzettoename tussen de 4,5% bij het spoorvervoer per spoor en ruim 5% procent bij zowel de bus-, tram- en metrobedrijven als bij het taxivervoer, waar twee derde van de omzet contractvervoer betreft.

 Vervoer over water:Omzet daalde voor het tweede kwartaal op rij: met bijna 7,5%. Zowel bij de zeevaart- als de binnenvaartbedrijven daalde de omzet. De tarieven staan onder druk door overcapaciteit, vooral in de containervaart. Door de verminderde overslag van bulkgoederen en containers in de Nederlandse havens, daalde de omzet in de binnenvaart met ruim 6 %. Vooral het vervoer van ertsen en kolen liet een daling zien en doordat het aanbod van goederen is gedaald stonden ook de vrachttarieven onder druk. De prijsindex van goederenvervoer door de binnenvaart daalde in het tweede kwartaal van 2016 naar het laagste niveau sinds het begin van de waarneming (vierde kwartaal 2014).

Vervoer door de lucht: Omzet bij luchtvaartmaatschappijen daalde voor het eerst sinds twee jaar: met ruim 1,5%. De luchtvrachtomzet staat al langer onder druk, maar de omzet bij het vervoer van passagiers compenseerde dit. In het afgelopen kwartaal daalde ook de omzet in het passagiersvervoer. Om concurrerend met de low-budgetbedrijven te blijven zijn de tarieven verlaagd. De ongunstige wisselkoers heeft ook aan de omzetdaling bijgedragen, aangezien veel internationale vluchten in dollars worden afgerekend.

Opslag en dienstverlening voor het vervoer: Omzet daalt met 0,5%. Bij de dienstverleners voor het vervoer over water en de laad-, los- en overslagbedrijven daalde de omzet met resp. ruim 5 en 7%. De overslagbedrijven zagen de omzet teruglopen door de lagere af- en aanvoer van containers en droge bulkgoederen. Bij de overige deelbranches was er sprake van omzetstijgingen. In vergelijking met voorgaande kwartalen boekten luchthavens een veel lagere omzetgroei.

Post- en koeriersdiensten: De omzet steeg met 1,5% en viel lager uit dan de voorgaande vier kwartalen door de lagere omzetgroei bij de koeriersdiensten. De omzet bij de pakkettenbezorgers steeg met ruim 5%, terwijl dit in de voorgaande kwartalen boven de 8% lag. Daardoor lag de totale omzetgroei op het laagste niveau sinds begin 2015.