Toename woningvoorraad Nederland stagneert in 2022

Dit jaar is de toename van de woningvoorraad in Nederland gestagneerd ten opzichte van het jaar ervoor. Wel is er een stijging te zien in de toename van het aantal nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2022, onder de loep nam.

Waar de procentuele toename van de woningvoorraad in 2021 nog steeg ten opzichte van het jaar ervoor, is deze in 2022 gelijk gebleven. Dit jaar zijn er 295 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is nagenoeg dezelfde toename als vorig jaar, waar de toename 294 woningen per 100.000 inwoners betrof.

Geen stijging ondanks nieuwbouw

Opvallend is dat de stagnatie niet te wijten is aan een gebrek aan toegevoegde nieuwbouwwoningen. Per 100.000 inwoners kwamen er in 2022 namelijk 274 nieuwbouwwoningen bij, terwijl het in 2021 nog om 266 nieuwe woningen ging. Hierbij werden de meeste nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners gebouwd in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 

De stagnatie lijkt onder andere te liggen aan een afname van ‘overige toevoegingen’. Volgens het CBS zijn dit woningen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld splitsing, verbouw of een andere gebruiksfunctie.

Grote verschillen per regio

Afgezet naar het aantal inwoners blijft de toename van de woningvoorraad het meest achter in de provincies Zeeland, Friesland en Zuid-Holland. In de provincies Flevoland, Groningen en Utrecht is de woningvoorraad per 100.000 inwoners het meest toegenomen.

Afgezet naar het aantal inwoners is het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen het kleinst in de provincies Limburg, Drenthe en Gelderland. In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht is het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners het grootst.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2022/