Slechts drie procent boeren verzekert zich tegen weerschade

Nergens in Europa verzekeren zo weinig boeren tegen het risico van weergerelateerde schades als in Nederland. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben  dit jaar  1.700 agrarische ondernemers (boeren en tuinders) een (uitgebreide) weersverzekering afgesloten, hetgeen neerkomt op slechts 3% van alle agrarische ondernemers. En dat terwijl de kans  op schade door zware regen- of hagelbuien toeneemt. Volgens brancheorganisatie LTO heeft het noodweer vorige maand voor boeren en tuinders in Brabant en Limburg een schade van een miljard euro met zich meegebracht, meldt de Volkskrant vandaag. Als reden voor de lage verzekeringsgraad wordt de hoogte van de premie aangevoerd.,

In 2002 bood de toenmalige landbouwminister Veerman de agrariers nog de helpende hand na een miljoenenschade, maar stelde daarbij nadrukkelijk dat dit voor de laatste keer was. Boeren en tuinders moesten zich in het vervolg maar zelf verzekeren.” In 2010 kwam er een uitgebreide weersverzekering, die schade dekt door  vorst, regen, droogte, storm, hagel, bliksem, sneeuw en ijzel, maar daarvan maken de boeren mondjesmaat gebruik”, aldus de Volkskrant.