Rolf van der Wal bij afscheid benoemd tot erelid VNAB

Maandag 7 december jl. nam voormalig VNAB bestuursvoorzitter Rolf van der Wal afscheid na een bestuursperiode van 25 jaar waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie werd Van der Wal door het bestuur benoemd tot VNAB erelid op grond van zijn jarenlange betrokkenheid, inzet en daadkracht voor de Nederlandse coassurantiemarkt. Eerder kreeg Van der Wal tijdens het VNAB-marktdiner de VNAB Award uitgereikt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Tijdens een toespraak blikte Michel Schaft, die Van der Wal is opgevolgd als voorzitter, terug op de bestuursperiode van Van der Wal, die op 17 december 1990 toetrad tot het bestuur van de VNAB. Van der Wal slaagde onder andere in het weer tot stand brengen van de gezamenlijke overlegstructuur met de diverse brancheverenigingen en leverde een grote bijdrage aan de totstandkoming van het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS). Kees Krijgsman. die als secretaris/penningmeester jarenlang nauw samenwerkte met Van der Wal. Namens de aanwezigen overhandigde hij een cheque ten gunste van het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam.