Richard Oets gaat met pensioen

Richard Oets, underwriting manager brand bij Delta Lloyd, neemt in mei
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 9 mei
a.s. vindt er in ’t Spant in Bussum een afscheidsreceptie plaats voor
genodigden.
Oets heeft zo’n 35 jaar in de verzekeringsbranche gewerkt, waarvan 29 jaar bij Delta Lloyd en zes jaar als herverzekeraar bij de NRG (onderdeel ING)in de Londonse markt.Tevens bekleedt hij in de branche verschillende bestuursfuncties.  Zo is hij momenteel voorzitter van het Platform Brand van het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Stichting Salvage.