Producenten industrie aanzienlijk minder positief

Het vertrouwen van producenten in de industrie is fors lager dan in juli. De indicator van het producentenvertrouwen kwam in augustus uit op 1,2 tegen 5,1 in juli. Het is volgens CBS de grootste daling van het vertrouwen in vijf jaar. Overigens was ook het  Duitse producentenvertrouwen fors lager. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in augustus ook minder positief dan in juli. De productie van de Duitse industrie was in juni 2016 ook hoger dan in juni 2015

Positief gestemde producenten blijven echter in de meerderheid en het vertrouwen ligt nog altijd boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5).Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Producenten in de industrie waren in augustus negatiever over de productie in de komende drie maanden dan in juli. Ook waren producenten minder positief over hun orderportefeuille en over de voorraden gereed product.

Een van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen is in augustus licht negatief. Zo zijn er iets meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. De twee andere deelindicatoren zijn positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Verschillen per bedrijfstak
Producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn het meest positief (9.0), gevolgd door de ondernemers in de papier- en grafische industrie (4,7) en aardolie en chemie (4,3). Ook bij voeding- en genotmiddellen (3,5), hout- en bouwmaterialen (2,3) , elektrotechnische bedrijven (1,5) en basismetaal en metaalproductie  (0,9) is het saldo tussen positieve en negatieve antwoorden nog licht positief. Dit in tegenstelling tot de transportmiddelenindustrie (min 2,2). Ondernemers in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn vooral positief over hun toekomstige productie. De ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn daarentegen negatief. Dat komt vooral doordat ze negatief zijn over hun orderportefeuille. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,6% hoger dan in juni 2015. De stijging is wat groter dan in mei. De transportmiddelenindustrie produceerde in juni opnieuw aanzienlijk meer, de elektrische-apparatenindustrie behoorlijk minder.

Lagere prijzen

Uit een ander onderzoek van de CBS komt naar voren dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 5,8 % lager dan in juli 2015, meldt CBS. De afname in juli is weer iets kleiner dan in de voorgaande maand. Exclusief de aardolie-industrie is in juli de prijsdaling in de industrie 3,3%. De olieprijs is sinds 2013 bijna onafgebroken lager dan een jaar eerder. In juli kostte North Sea Brent olie 42 euro per vat. Dat is bijna 19% minder dan in juli 2015. In juni kostte een vat olie ruim 44 euro, 22% minder dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in juli 22,8% minder duur dan in juli 2015. Een maand eerder was de prijsdaling 21%. Het prijsverloop in deze sector is sterk gecorreleerd met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Ook de prijsdaling van de producten van de chemische industrie was met bijna 14 % groter dan gemiddeld. Verder waren ook de producten van de basismetaalindustrie, de rubber- en kunststofindustrie en de machine-industrie goedkoper dan een jaar eerder. De prijzen in de voedings-, de metaalproducten- en de auto-industrie lagen daarentegen hoger dan een jaar eerder.

Bezien van maand op maand namen de afzetprijzen van de industrie af. De prijzen daalden in juli gemiddeld met 0,5%. In de drie voorgaande maanden stegen de prijzen. De daling op de buitenlandse markt was wat groter dan op de binnenlandse markt; 0,7% tegen 0,3%. De olieprijs daalde ook van juni op juli.