Oud-verzekeraars investeren in nieuwe kredietverzekeraar Mercury Trade Credit

Nadat Risk & Business op 9 september jl. als primeur meldde dat Mercury Trade Credit met Richard Oets en Richard Ariëns als directeuren  van start is gegaan als kreditverzekeraar, meldt het FD vandaag  dat een drietal voornmalige verzekeraars  – Niek Hoek (ex-Delta Lloyd), Tom Kliphuis (ex-NN) en Gerard van der Stelt (ex NCM) – investeren in de nieuwe startup. . e vierde investeerder is Hans Langeveld, een headhunter.

Nieuwkomer Mercury Trade Credit ziet in de markt voor kredietverzekeringen voldoende kansen voor een nieuwe speler. “In de eerste plaats is deze niche in onze ogen een groeimarkt. Niet in de laatste plaats omdat de penetratiegraad aan de lage kant is en het product ook richting intermediair meer aandacht behoeft, ook met het oog op diens zorgplicht. Bovendien zijn bedrijven in de afgelopen crisisperiode meer dan eens geconfronteerd met aanpassingen in limieten en/of voorwaarden. Daarom staan ze mogelijk open voor andere aanbiedingen. Zeker nu we als één van de weinige aanbieders een non cancelable –polis aanbieden”, aldus  Oets in Risk & Business.

In het FD meldt  Richard Ariëns “de kleine revolutie in het kredietverzekeren in Nederland te willen importeren die zich enkele jaren geleden voltrok in de VS. Bij kredietverzekeringen, waarbij bijvoorbeeld toeleveranciers zich indekken tegen het faillissement van hun afnemers, is het gebruikelijk dat de verzekeraar de polis kan annuleren, wat vooral gebeurt in tijden van zware recessies. In Amerika is sinds de crisis de ‘niet-annuleerbare polis’ sterk in opkomst. “Hier zie je dat nog niet’, zegt Ariëns,  “Je ziet wel dat nu de eerste partijen de niet-annuleerbare polis introduceren in het Verenigd Koninkrijk, en je komt het ook een beetje tegen in Duitsland en Frankrijk.’

Ariëns denkt het niet-annuleerbare contract te kunnen aanbieden omdat hij de risico’s op een andere manier beoordeelt dan de traditionele partijen. “In plaats van te kijken naar de stand van zaken van een hele branche, kijken we  naar de situatie bij de klant zelf. Die kan bijvoorbeeld zelf merken wat het betalingsgedrag van zijn eigen afnemers.  Door betere kennis denken we door de cyclus heen een lagere claimratio te hebben dan bij traditionele kredietverzekeringen”, aldus Ariëns. die veel interesse verwacht  voor een verzekeraar die ‘niet de paraplu weghaalt bij regen’.

Bron: FD