Omvang bedrijventerreinen in 16 jaar tijd met 30% toegenomen

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is tussen 1996 en 2012 met 30 procent toegenomen van 649 naar 841 vierkante kilometer. Deze toename is verdeeld over het hele land. Niet alleen in de grote steden zijn de bedrijventerreinen gegroeid, de grootste toename is te vinden in de kleinere gemeenten, meldt CBS.
In 1996 was 1,9% van de landoppervlakte van Nederland ingericht als bedrijventerrein. In 2012 is het aandeel bedrijventerrein toegenomen naar 2,5%. In een periode van 16 jaar is er in Nederland een gebied bijna zo groot als het land van de gemeente Rotterdam bijgekomen ten behoeve van bedrijven.

Van alle Nederlandse gemeenten heeft Rotterdam de grootste oppervlakte bedrijventerrein met bijna 6.000 hectare. Meer dan een kwart van de landoppervlakte is bedrijventerrein, vooral door de Rotterdamse haven en de Maasvlakten. Na Rotterdam volgt de gemeente Amsterdam met ruim 2.500 hectare. Ook in Amsterdam is de grootste oppervlakte bedrijventerreinen te vinden bij de havens. Andere gemeenten met veel bedrijventerrein zijn Sittard-Geleen en Terneuzen (beide chemische industrie).

Groei in het gehele land
De groei van bedrijventerreinen komt voor in heel het land. In 1996 was in één op de zes gemeenten meer dan 5% van de oppervlakte land bestemd als bedrijventerrein, in 2012 is dat toegenomen naar meer dan één op de vijf gemeenten. In de gemeente Rotterdam groeide de omvang bedrijventerreinen met 1.113 hectare (+23%) in 16 jaar het meest, gevolgd door Amsterdam, waarin de omvang met 497 hectare toenam (+24%). Verder groeide de omvang van bedrijventerreinen in de gemeenten Moerdijk, Haarlemmermeer, Venlo, Emmen, Tilburg en Almere met meer dan 250 hectare. Niet in alle gemeenten nam de omvang van de bedrijventerreinen toe’; in 28 gemeenten bleef de omvang gelijk of daalde het. Het verdwenen bedrijventerrein wordt voornamelijk omgezet in bouwterrein.

De oppervlakte aan bedrijventerreinen is in 16 jaar met 30 procent toegenomen. Die toename is groter dan vrijwel alle andere vormen van bodemgebruik. In dezelfde tijd zijn er ook huizen bijgebouwd, maar het woongebied is met 12 procent minder toegenomen.
De grootste relatieve groei van bedrijventerrein vindt niet plaats in en rond de grote steden, de groei in de minder verstedelijkte gebieden is groter. De oppervlakte bedrijventerrein in de vier grootste gemeenten (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) nam met 23 procent toe tussen 1996 en 2012. Voor de gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners is de toename 31 procent. De gemeente Moerdijk is een voorbeeld hiervan met een groei van 425 hectare naar ruim 1100 hectare (61 procent).
Ontwikkelingen in het bodemgebruik van Nederland
De groei van de oppervlakte bedrijventerreinen is afkomstig van gegevens uit het Bestand Bodemgebruik (mutatiebestand). De uitkomsten van dit bestand zijn de nieuwste gegevens op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en zijn beschikbaar als kaart en als tabel. De gegevens van 2012 zijn nu het meest recent omdat de luchtfoto’s van dat jaar eind 2012 beschikbaar zijn gekomen. De inventarisatie van ruimtelijk Nederland aan de hand van deze luchtfoto’s en andere hulpinformatie duurt ruim twee jaar. Hierdoor zijn de uitkomsten pas drie jaar na dato beschikbaar.