Minister Van der Steur: “Volle kracht vooruit met aanpak overvallen”

Sinds de start van de geïntegreerde aanpak overvallen is het aantal overvallen met 60 procent afgenomen. Er is een daling van 8 naar 3 overvallen per dag. Ook zijn er méér opgelost en méér daders veroordeeld. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) riep tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland – verder met onze succesvolle aanpak’ in een videoboodschap aan alle partners op nu door te pakken en niet te verslappen. “Elke overval die we weten te voorkomen, is er weer één. En dat betekent ook een of meerdere getraumatiseerde slachtoffers minder”. Op het congres van de Landelijke Taskforce Overvallen bespraken zo’n 250 deelnemers in het kader van de Week van de Veiligheid de mogelijkheden om de gezamenlijke aanpak verder te verbeteren.

Het aantal overvallen is sinds 2009 gedaald van een kleine 3.000 naar ruim 1.200 in 2015. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, politie, justitie en gemeenten, concludeerden criminologen Cyrille Fijnaut en Ben Rovers vandaag op het congres. Zij presenteerden hun rapport ‘De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016’. In het verleden werden jaren van daling van het aantal overvallen gevolgd door jaren van stijging. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om de integrale aanpak onverminderd door te zetten en de afgelopen jaren opgedane expertise binnen de opsporingsdiensten te bestendigen. De daling met bijna 60% sinds 2009 is te danken aan de combinatie van extra capaciteit voor opsporing, strengere straffen, de dadergerichte aanpak en meer aandacht voor preventiemaatregelen.

Toekomst aanpak High Impact Crimes

“Ik ben onder de indruk van de resultaten die dankzij de collectieve inspanningen zijn bereikt,” zegt minister Van der Steur. “We zijn met de aanpak op de goede weg. Daarom heb ik er ook voor gezorgd dat de capaciteit voor de aanpak van High Impact Crimes op mijn ministerie wordt geborgd”. Deze capaciteit is bedoeld voor alle High Impact Crimes, straatroof, woninginbraak en geweldsdelicten, los van de overvallenaanpak. In de aanpak van deze ernstige delicten wordt intensief samengewerkt met veel  partners, waaronder gemeenten, OM, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Veiligheidshuizen en private partijen als VNO-NCW, het MKB, Transport en Logistiek Nederland, de Detailhandel en Koninklijke Horeca Nederland.

Vanwege het succes van de privaat-publieke aanpak wordt de Landelijke Taskforce Overvallen onder leiding van burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) verlengd tot 31 december 2018. Doel isom het aantal overvallen en daarmee het aantal slachtoffers verder terug te dringen. Daarbij komt dat de groep die dit soort overvallen pleegt zich vaak ook schuldig maakt aan andere High Impact Crimes zoals woninginbraken en straatroven. Als deze groep wordt verkleind, wordt criminaliteit in de breedte aangepakt. Tot slot blijft het stimuleren van organisaties en burgers voor het nemen van preventiemaatregelen van essentieel belang om het aantal overvallen verder te reduceren.