Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. Dit is in lijn met de daling in voorgaande jaren. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechter toe behoren. Dit zijn slechts enkele trends uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), CBS en de Raad voor de rechtspraak.
De politie registreerde in 2015 ruim 960.000 misdrijven. In  2007 waren dat er nog 1,3 miljoen. Daarmee is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in deze periode met ruim 26 procent gedaald. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2007 met bijna de helft af. Het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit vertoont een vergelijkbare daling. Het aantal geregistreerde misdrijven is mede afhankelijk van de opsporing van zogenoemde slachtofferloze delicten, waaronder drugshandel. Het is niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

Het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten daalde sinds 2007 met ruim 40%, van 497.000 (2007) naar bijna 284.000 (2015). Het gaat om 196.000 verschillende personen. Verdachten kunnen immers binnen een jaar meerdere keren van een misdrijf verdacht worden. Het aantal minderjarige verdachten dat in een jaar minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in deze periode met meer dan de helft, van 53 duizend (2007) naar ruim 22.000 (2015). De daling in het aantal verdachten zien we ook terug bij het aantal door het Openbaar Ministerie en de rechter behandelde zaken. Zo handelde het OM ruim 205.000 zaken af in 2015, ruim een kwart minder dan in 2007. In 2015 deed de rechter bijna 103.000 zaken af. Dit is iets meer dan in 2014, maar bijna een vijfde minder dan in 2007