Meeste faillissementen in handel en financiële instellingen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In juli van dit jaar zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in juni, meldt CBS. Deze daling volgt op een stijging in juni. De meeste faillissementen in juli zijn opnieuw uitgesproken in de handel, op de voet gevolgd door financiële instellingen.

Het aantal uitgesproken faillissementenvoor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens liep het aantal faillissementen zes maanden lang bijna onafgebroken op, om daarna weer drie maanden te dalen. In juni was er sprake van een toename, maar in juli daalt het aantal faillissementen weer.Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert. Dalingen en stijgingen volgen elkaar op. Sinds mei 2013 is de trend dalend. In de eerste zeven maanden van 2016 is het aantal faillissementen bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 346 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in juli van dit jaar failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 64. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 52. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juli veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector en de horeca.