Masteropleiding Verzekeringskunde & ERM in september weer van start

 

Op 6 september a.s. gaat aan de Universiteit van Amsterdam ook weer een nieuwe editie van start van de Masteropleiding Verzekeringskunde (MSc). Het is de enige academische opleiding die volledig is afgestemd op de bedrijfstak: met twee afstudeerrichtingen: Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management. Sinds enkele jaren kan de opleiding ook in afzonderlijke modules worden gevolgd. De opleiding is vooral bestemd voor professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verbreden.

De Master Verzekeringskunde is de enige opleiding waarin verzekeringskennis op academisch niveau wordt uitgediept. De opleiding biedt een multidisciplinair programma, dat is opgebouwd uit de deelgebieden financiële economie, actuariaat, recht en bedrijfskunde. De studenten krijgen een programma voorgeschoteld waarin wetenschappelijke diepgang en praktische toepasbaarheid aan elkaar gekoppeld zijn. Ook krijgen zij een gedegen inzicht in de samenhang tussen de vier genoemde deelgebieden en de verzekeringspraktijk en in de internationale, maatschappelijke culturele en ethische context waarbinnen verzekeringskunde wordt beoefend

 Om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding is een academische opleiding vereist; professionals met een hbo-opleiding dienen een premaster traject te volgen. De opleiding bestaat uit drie lagen:  voor het eerste studiejaar zijn dat de basisvakken (verzekerings- en privaatrecht, financiële economie, actuariaat: kwantificeren van risico’s en bedrijfskunde) en de verdiepingsvakken financiële economie, enterprise risk management, verzekeringseconomie en bedrijfskunde en risico.  In het tweede jaar komen daar, naast het vak balans- en risicomanagement, voor ‘ Verzekeringskunde’ de specialisatievakken verzekeringsrecht en regulering en toezicht bij en voor ‘Enterprise Risk Management’ de twee specialisatievakken operationeel risk management en risk management strategie. Beide richtingen worden afgesloten met een scriptie, inclusief research atelier.

Geheel in de huidige trend van kortlopend onderwijs zijn sinds enkele jaren de verschillende modules ook afzonderlijk te volgen, waarbij elk vak zeven colleges omvat van elk drie uur. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de markt. Zo kunnen studenten de opleiding nog beter laten aansluiten bij hun individuele(kennis- en opleidings)wensen en behoeften.

De masteropleiding Verzekeringskunde gaat 6 september a.s. weer van start. De colleges worden elke dinsdagmiddag gegeven bij de Amsterdam Business School in Amsterdam. Hiervoor zijn 30 plaatsen beschikbaar voor de volledige opleiding en de modules tezamen. Voor meer informatie en aanmelden: www.verzekeringskunde.nl