KPMG: “Europese durfinvesteringen in fintech nemen sterk toe”

De Europese durfinvesteringen in fintech zijn in het tweede kwartaal van dit jaar sterk toegenomen. In deze periode werd voor een bedrag van $ 369 miljoen (€ 329,5 miljoen) in Europese fintech ondernemingen geïnvesteerd, ruim 20% meer dan in de eerste drie maanden van 2016.Met een waarde van $ 186 miljoen (€ 166,1 miljoen)  droeg vooral Duitsland bij aan de toename van de investeringen in Europa. Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek van CB Insights en KPMG naar de investeringen die wereldwijd plaats vinden in fintech.

“Hoewel Europa nog altijd achter loopt op Noord-Amerika en Azië, neemt de aandacht van Europese investeerders voor fintech duidelijk toe”, constateert Ank van Wylick, Fintech-partner bij KPMG. “Het is opvallend dat de rol van private equity partijen steeds kleiner wordt. Europese ondernemingen nemen inmiddels ruim 30% van de investeringen voor hun rekening. Vorig jaar was dit nog 25%. Deze ontwikkeling zal de komende maanden doorzetten.Financiële instellingen in Europa krijgen steeds meer oog voor de mogelijkheden en de waarde die fintech heeft. Gezien de onzekere marktomstandigheden worden durfinvesteerders duidelijk voorzichtiger en richten zij zich vooral op fintech bedrijven die beschikken over een gedegen businessmodel en de nodige ervaring.” De grootste Europese investeringen kwamen in het afgelopen kwartaal bij Duitse fintech bedrijven terecht.

Zorgen over Brexit
In het Verenigd Koninkrijk namen de investeringen in fintech licht af, van $ 117 miljoen (€ 114,5 miljoen) in de eerste zes maanden van 2016 tot $ 103 miljoen (€ 92 miljoen)in het tweede kwartaal van dit jaar. Van Wylick: “Hoewel de cijfers dat niet direct aantonen, maken veel investeerders zich duidelijk zorgen over de gevolgen van Brexit. In het tweede kwartaal zien we een duidelijke vertraging in de Britse investeringen in fintech. Maar ongeacht de uiteindelijke gevolgen zal het Verenigd Koninkrijk de leidende rol die zij op dit moment heeft als het om fintech gaat niet opgeven. Niet alleen regels die de Britten hanteren als het om fintech investeringen gaat maken dat duidelijk. Ook de recente afspraken met Singapore die het voor Britse fintech bedrijven makkelijker maken om in dat land actief te worden, tonen aan dat het Verenigd Koninkrijk vasthoudt aan de verdere ontwikkeling van haar toch al sterke fintech ecosysteem.”

Investeringen in InsurTech
Ondernemingen die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de verzekeringssector, ‘InsurTech’, krijgen in toenemende mate de belangstelling van investeerders.Van Wylick: “Vorig jaar zagen we de eerste bewegingen in deze markt en werd voor een totaal bedrag van $ 2,5 miljard ( € 2,23 miljard) in deze sector geïnvesteerd. Halverwege 2016 tellen we 47 transacties met een totale waarde van $ 1 miljard (€ 893 miljoen) en zien we dat een groot aantal traditionele verzekeraars inmiddels hun eigen risicokapitaalfondsen opbouwen om te kunnen investeren in InsurTech bedrijven. Op dit moment vindt zo’n 60% van alle durfkapitaalinvesteringen in deze sector plaats in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.Vooral bedrijven die actief zijn met innovatie op het gebied van zorgverzekeringen hebben de belangstelling van investeerders. Dit jaar werd voor een bedrag van $ 640 miljoen (€ 571,5 miljoen) geïnvesteerd in de Amerikaanse startups Oscar Health, Clover Health en Bright Health.”