Grootste omzetdaling sinds 2012 voor binnenvaart

 

De omzet van de binnenvaart is in het tweede kwartaal van 2016 gedaald met ruim 6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste daling van de omzet in drie jaar tijd. Lagere tarieven drukten de omzet. Ook liep de aanvoer van bulkgoederen en containers in de Nederlandse zeehavens terug. Ten aanzien van het derde kwartaal zijn er meer pessimistische dan optimistische binnenvaarders. Dit meldt CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

In het tweede kwartaal van 2016 lagen de vrachttarieven in de binnenvaart op het laagste niveau in bijna twee jaar. De waterstanden stonden op een normaal niveau, wat tot gevolg had dat er voldoende schepen waren voor de te vervoeren vracht. Dit had een drukkend effect op de prijzen en daarmee ook op de omzet. In de tweede helft van vorig jaar steeg de omzet van binnenvaartschippers nog met bijna 9%. Toen was er juist sprake van lage waterstanden in de rivieren, waardoor schepen minder konden vervoeren. Er was dus meer scheepsruimte nodig voor dezelfde hoeveelheid lading en dit had een opdrijvend effect op de vrachttarieven. In het vierde kwartaal van 2015 waren de tarieven van de binnenvaart 50% hoger dan in het tweede kwartaal van 2016.

Verwachtingen

Circa 90% van de binnenvaartondernemers denkt dat de vrachtprijzen in het derde kwartaal gelijk blijven. Een kleine 9 % voorziet een daling van de tarieven, slechts één procent verwacht hogere tarieven. Over de omzet wordt door meer ondernemers negatief dan positief gedacht. Bijna 23% van de binnenvaarders denkt dat de omzet zal dalen en ongeveer twee derde verwacht dat de omzet niet zal veranderen in het derde kwartaal. Het economisch klimaat ziet ruim 4% van de ondernemers positief in, maar 5% ziet dat juist verslechteren. Het merendeel, 91%, verwacht dat het economisch klimaat gelijk zal blijven. Voor wat betreft de personeelssterkte denkt bijna 12% minder personeel en slechts één procent juist meer personeel nodig te hebben.