Export groeit verder

Het volume van de goederenexport was in juli 4,5% groter dan in juli 2015, meldt CBS. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand. Vooral de wederuitvoer groeide. Het importvolume was in juli 3,1% groter dan een jaar eerder. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september vrijwel hetzelfde als in juli, maar minder gunstig dan in augustus. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van september gunstiger dan in juli. Daarentegen zijn de prestaties van de Duitse industrie en het vertrouwen van industriële ondernemers in Duitsland en de eurozone verslechterd. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

 De export van landbouwgoederen naar Duitsland is met bijna een kwart toegenomen tussen 2010 en 2015. Dat komt neer op bijna 3 miljard euro. In de totale Duitse import van landbouwgoederen nam het aandeel Nederlandse producten echter licht af doordat de landbouwimport uit andere landen harder steeg. Dat meldt CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.Meer dan een derde van de Duitse import van Nederlandse landbouwgoederen (5,5 miljard euro) heeft Noordrijn-Westfalen als bestemming. Daarna komen Nedersaksen (2,1 miljard), Baden-Württemberg (1,7 miljard), Beieren (1,3 miljard) en Hamburg (0,7 miljard).

Bloemen en planten

Van de landbouwgoederen die Duitsland importeert uit Nederland staan bloemen en planten op één (2 miljard euro). Op de tweede plaats komen groenten (1,7 miljard euro), gevolgd door kaas (0,9 miljard euro), veevoer (0,9 miljard euro) en levende dieren (0,8 miljard euro).Bloemen en planten zijn niet alleen de grootste productgroep maar kennen ook de sterkste groei met 265 miljoen euro. Deze wordt op de voet gevolgd door groente(+ 258 miljoen) en fruit (+ 214 miljoen). Ook de import van bereide voedingsmiddelen, zoals babymelkpoeder en ketchup, (+ 137 miljoen) en kaas (+ 135 miljoen) groeide aanzienlijk. Het Nederlandse aandeel in de Duitse import is het grootst bij eieren (71%), bloemen en planten (60%), levende dieren (58%), margarine (53 %) en bereide oliën en vetten (48%).