Derde kwartaal 2015: Hoogste schadebedrag ooit aan miljoenenbranden is vooral toe te schrijven aan twee calamiteiten

 

In het derde kwartaal van het vorig jaar deden zich in ons land 32 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is weliswaar minder dan 37 miljoenenbranden in dezelfde periode in 2014 en de 40 grote branden in het derde kwartaal van 2013, maar de hiermee gemoeide totale schadelast was met 271 miljoen euro het hoogste bedrag dat verzekeraars sinds de start van de registratie in 1998 naar schatting hebben moeten uitkeren aan gedupeerden van grote branden. Het record schadebedrag stond tot dusver op 233 miljoen euro in het derde kwartaal van   2013, gevolgd door 188 miljoen in juli, augustus en september in 2014. In de jaren 1998-2012 viel de schadelast in het derde kwartaal beduidend lager uit: tussen 52,4 en 119,5 miljoen euro, zo komt naar voren uit de meest recente registratie van de grote branden, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, expertiseorganisaties van verzekeraars en met verzekeraars.

Opmerkelijk gegeven is dat de schadelast in het derde kwartaal van vorig jaar grotendeels is toe te schrijven aan twee mega-calamiteiten: één schade tussen de 100 en 200 miljoen euro en één tussen de 60 en 70 miljoen euro. De overige 30 miljoenenbranden kenden een schadebedrag tussen de één en negen miljoen euro. Daarvan hadden er 13 een geraamd schadebedrag tussen de één en twee miljoen euro, zeven tussen de twee en drie miljoen euro en vijf tussen de drie en vier miljoen euro.

Eén van de drie miljoenenbranden die vorig jaar plaatsvonden tussen juli, augustus en september deden zich voor in de industrie (11 stuks). Op de tweede plaats komen bedrijfsverzamelgebouwen (vier grote branden), gevolgd door de food-sector (3) en de agrarische sector en de detailhandel en woningen (beide twee). In de overige sectoren – automotive, bouw, detailhandel, horeca, horeca/woning, horeca/detailhandel/ woningen, leisure, onderwijs, woningen en zorg – werd één grote schade geregistreerd.De meeste grote branden 10 stuks – deden zich in het derde kwartaal voor  in de regio’s Midden (de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht), en Zuid  (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). In Noord- en Zuid-Holland, dat gezamenlijk west-Nederland vormt, werden acht miljoenenbranden geregistreerd met een geraamd schadebedrag van één miljoen euro of meer en in  de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe vier.

 

E