Aanpak werkdruk moet nog beter opgepakt worden

Werkgevers en werknemers moeten samen met deskundigen aan de slag om de werkdruk effectiever aan te pakken. Het overgrote deel van de geïnspecteerde bedrijven heeft nog geen goede aanpak van de werkdruk. Dat terwijl werkdruk tot verzuim kan leiden. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van een onderzoek over de aanpak van werkdruk door bedrijven.

Van 1 november 2015 tot en met 1 maart 2016 bekeek de Inspectie SZW bij 81 organisaties in Nederland of zij inzicht hadden in de oorzaken van werkdruk binnen hun organisatie en of zij voldoende maatregelen troffen om te hoge werkdruk te voorkomen. Werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, én wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen.

Een hoge werkdruk kan hoge kosten met zich meebrengen, maar ook grote gevolgen hebben voor de werknemer én de werkgever. Te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot minder productie of ontevreden klanten. TNO berekende dat 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Dat zijn 7.555.000 werkdagen of bijna 21.000 fte en kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of klachten van het bewegingsapparaat.

Bij 54 van de 81 geïnspecteerde organisaties (67%) zijn 102 overtredingen geconstateerd. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft.