Werkloosheid daalt, vooral onder jongeren; kwart toename www-uitkeringen in banksector

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456.000, dat is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386.000 WW-uitkeringen.
 UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175.000 nieuwe WW-uitkeringen, 20% minder dan in dezelfde periode in 2016. Er werden ruim 201 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 7%t minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In bijna alle sectoren nam het aantal nieuwe uitkeringen af in 2017. Vanuit de bouwbedrijven en de grootwinkelbedrijven halveerde het aantal nieuwe uitkeringen zelfs. Vanuit de bankensector was wel sprake van een toename, met ruim 26%.In mei was 5,1 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3.

Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden terug.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 66,5% procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14.000 per maand gegroeid. Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen. Hiermee is het aantal werkende jongeren weer terug op het niveau van voor de aanvang van de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren met gemiddeld 5.000 per maand.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In mei waren er 119.000 werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 79.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (174.000), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (151.000).

In mei was 5,1% van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3. Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden terug.