140 miljoen euro subsidie voor energie- en klimaatinnovatie

  Op 21 november opent een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). In totaal is er 140 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers, een ruime verdubbeling vergeleken met de vorige aanvraagronde. De gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2034.  

Veel ondernemers zijn bezig met het ontwikkelen van producten die helpen bij de energietransitie (de overgang van fossiele brandstof naar duurzaam opgewekte energie). Het proces van prototype naar marktklaar product kan hoge kosten en daarmee risico met zich meebrengen. De DEI+ is bedoeld om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. De financiële ondersteuning van de subsidieregeling

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) vermindert de investeringskosten aanzienlijk. Bij ondernemers is er veel interesse om te investeren in energie-innovatie, zo blijkt uit het groot aantal DEI+-aanvragen. In de laatste DEI+ aanvraagronde die eindigde op 31 augustus was 65 miljoen euro beschikbaar en deze werd ruimschoots overtekend. Voor de komende openstelling is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van maximaal € 15 miljoen naar € 30 miljoen.  

Transport en opslag CO2
Door de verbreding van de regeling zijn er naast pilotprojecten ook demonstratieprojecten mogelijk voor projecten die zich focussen op het gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van hernieuwbare energie. Zo kunnen bijvoorbeeld demonstratieprojecten die met ‘Direct Air Capture-installaties (DAC) CO2 afvangen, gebruik maken van de subsidieregeling. DAC is een innovatieve techniek waarmee CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer wordt gefilterd. Ook demonstratieprojecten rondom de productie van biobrandstoffen zoals biokerosine vallen nu onder de regeling, zolang deze brandstoffen voldoen aan Europese duurzaamheidscriteria. Ook zijn demonstratieprojecten van batterijen mogelijk, zolang er een directe koppeling is met een hernieuwbare energieproductie installatie.  

Gebruik eigen afval
Ook de subsidiemogelijkheden voor Circulaire Economie zijn verbreed. Meer soorten circulaire projecten komen in aanmerking voor subsidie. Eerder kwamen alleen demonstratieprojecten in aanmerking die waren gericht op het opnieuw gebruiken van afval van anderen. Nu kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor projecten over het opnieuw gebruiken van eigen afval. Ook projecten rond de vervanging van primaire door secundaire grondstoffen komen in aanmerking.  

Termijn verlengd tot 2034
Eerder moesten demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2030. Die termijn is nu verlengd van 2030 naar binnen 10 jaar na start van het project. Voor de aankomende openstelling zal dat dit tot 2034 zijn. De innovatieprojecten in de DEI+ zitten nog in de ontwikkelfase. De doelstelling van 2030 kwam elk jaar dichterbij en de bijdrage op die korte termijn was voor sommige projecten niet meer realistisch. Door de termijn te verleggen naar 2034 kunnen meer projecten worden gesubsidieerd. Een lagere CO2-uitstoot in Nederland blijft ook na 2030 belangrijk zoals staat beschreven in het concept Nationaal plan energiesysteem (NPE) 2050.  

Aanvragen
Aanvragen van de nieuwe DEI+ is mogelijk vanaf dinsdag 21 november 9 uur en is mogelijk tot 29 augustus 2024 (17.00 uur). De DEI+ wordt uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. DEI+ is een van de regelingen binnen de Topsector Energie. Dit is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.
Zie hier een overzicht van RVO-regelingen op het gebied van energie-innovatie.