Nieuwe paper: duidelijkheid over cyberdekking

Tijdens de cybersecuritymaand Oktober wordt veel kennis gedeeld over het creëren van bewustwording rondom online veiligheid en cyberveilig gedrag. Ook in de andere maanden van het jaar is dit belangrijk. Het Platform Cyber van het Verbond van Verzekeraars heeft als doelstelling verzekeraars en andere belanghebbenden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico’s.

Hete Verbond van Verzekeraars vraagt op haar website aandacht voor haar white paper ‘Aandachtspunten bij stille dekkingen in traditionele polissen’. In dit stuk wordt, aan de hand van voorbeelden, ingegaan op de zogeheten ‘stille dekking’ van cyberrisico’s die het meest voorkomen in traditionele verzekeringen. Zoals verzekeringen voor bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid, brand- en technische verzekeringen en motorrijtuigverzekeringen. Dit document dient als een handreiking voor verzekeraars en/of verzekeringsadviseurs.

De paper maakt onderdeel uit van een reeks over cyberrisico’s en de verzekerbaarheid ervan. Later volgt de paper over marktontwikkelingen waarin we ingaan op internationale ontwikkelingen. Zie hier onze eerdere paper over systeemrisico’s.

Meer weten? Bekijk ook de themapagina Cyber.