Natuurrampen verzekeren, ja natuurlijk!

Onze reisbagage en de laptop kunnen we verzekeren, maar echte natuur catastrofes niet. Bovendien neemt de kans hierop door veranderingen in het klimaat alleen maar toe. Nederland is beroemd en bekend om haar watermanagement en die kennis wordt wereldwijd erkend en ingezet. Echter een adequate dekking voor overstroming is ondanks diverse pogingen nog niet tot stand gekomen. Ook worstelen we al jaren om de aardbevingsschade in Groningen fatsoenlijk te regelen.  Dus de hoogste tijd voor serieuze actie.

Natuurrampen kun je net als ziektes veelal niet geheel voorkomen, ondanks alle denkbare preventiemaatregelen. De gevolgen bij beide risico’s zijn meestal groot. Helaas niet alleen vaak mensenlevens, maar ook substantiële financiële schade. Dus waarom niet een natuurrampenverzekering invoeren voor iedere Nederlander, vergelijkbaar met de ziektekostenpolis? Verplicht en met maximale vergoedingen, een betaalbare premie en een redelijk eigen risico. Gedragen door individuele verzekeraars of in co-assurantie. De overheid zorgt dan voor een parapludekking boven deze primaire verzekering.

NCTV en Rampenfonds

De overheid waakt over onze veiligheid, ook ingeval van crises en (natuur)rampen. De taak en de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is rampen en crises te voorkomen en de gevolgen ervan beperkt houden. Dat strekt zich uit van crisiscommunicatie naar burgers tot aan het het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen.

Sinds 1925 kennen we ook het Nationaal Rampenfonds, dat uitkeert in geval van een overstroming door zoet water, een aardbeving, of een andere ramp. In de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) zijn de regels vastgesteld voor een schadevergoeding door het Rijk aan gedupeerden. Om de WTS in werking te laten treden, dient het incident te voldoen aan een aantal criteria en voorwaarden. Welk gebied onder de regeling valt, de hoogte van de vergoedingen en de claimtermijn worden bij iedere ramp opnieuw bepaald. Er volgt geen uitkering, wanneer de schade verzekerd had kunnen worden of door een bestaande verzekering wordt gedekt. Zoals de recente hagelbui die voor veel schade heeft gezorgd.

Handschoen

Een verplichte primaire natuurrampenverzekering voor iedere Nederlander waarborgt voor verzekeraars een zeker premievolume en voorkomt antiselectie. Door gelimiteerde verzekerde bedragen per rubriek en per polis is het risico beter te overzien en te dragen. Het rampenfonds zou als vangnet kunnen fungeren, indien de verzekerde bedragen op de primaire polis niet voldoende blijken te zijn.

Een ander voordeel van deze constructie is dat de schadebehandeling in handen komt van professionele partijen in de verzekeringswereld. Die hebben op dit gebied meer kennis en ervaring dan de overheid of een (mogelijk partijdige) commerciële onderneming, zoals in Groningen. Het onafhankelijke intermediair kan dan samen met verzekeraars en schade experts ervoor zorgen dat gedupeerden een tijdige en rechtvaardige vergoeding ontvangen. De handschoen ligt gewoon voor het oprapen.

Door Peter Hartman, Risico & Innovatie adviseur (RiskFit Innovation)