FloodFlash: ”Groot hiaat in bescherming tegen overstromingen behoeft dringende aandacht; parametrische verzekeringen biedt oplossing

Nu de wereld te maken heeft met de voortdurende gevolgen van de opwarming van de aarde en verstedelijking, komen natuurrampen zoals overstromingen steeds vaker voor. Desondanks blijkt uit onderzoek dat slechts 20% van de 70 miljard dollar die jaarlijks wereldwijd verloren gaat aan overstromingen verzekerd is. Volgens Chief Underwriting Officer Dr. Ian Bartholomew van FloodFlash is er sprake van een aanzienlijk hiaat in de bescherming dat “dringend aandacht” behoeft.

Volgens Bartholomew is een parametrische verzekering in opkomst als oplossing voor het wereldwijde probleem van onderverzekering tegen overstromingen, die vaak een grotere veerkracht biedt tegen beter betaalbare premies.Hij stelt dat FloodFlash met zijn netwerk van sensoren met hoge resolutie “voorop blijft lopen in deze evolutie van de verzekeringsindustrie”. “Terwijl de capaciteitsuitdagingen in de natuurrampenmarkten blijven bestaan, heeft de parametrische verzekering de gevolgen van rampen al verminderd. Parametrische verzekeringen waren vroeger alleen beschikbaar voor de grootste klanten, via cat bonds en andere aan verzekeringen gekoppelde effecten, en voor de allerkleinsten via microverzekeringen.”.

“Nu overbruggen we de kloof door het beschikbaar te maken voor een bredere markt. In het geval van natuurrampen kan een parametrische verzekering helpen om de beschermingskloof te overbruggen, in werkelijkheid een betaalbaarheidskloof, waardoor grootschalige parametrische structuren haalbaarder worden voor bedrijven die een trede lager zitten dan de grootste geldschieter.”

Bovendien stelde Bartholomew dat een belangrijk punt van zorg dat vaak naar voren wordt gebracht bij parametrische verzekeringen het potentiële basisrisico is, dat wil zeggen de mogelijkheid dat de ontvangen uitkering mogelijk niet overeenkomt met de totale kosten van de schade, of in sommige gevallen zelfs helemaal niet wordt ontvangen. Hij zei: “Afgezien van het basisrisico dat in de meeste traditionele dekkingen wordt geaccepteerd als gevolg van aftrekposten, gemiddelde clausules en andere polisvoorwaarden, is het een begrijpelijke zorg voor deze nieuwere verzekeringsvorm.

“Parametrische producten die gebruik maken van getijde- of rivierpeilgegevens, zoals gebruikelijk is bij veel parametrische producten op de markt, kunnen een basisrisico met zich meebrengen. Stel bijvoorbeeld dat de meter die voor de meting wordt gebruikt, ver verwijderd is van het eigendom dat wordt verzekerd. In dat geval is er altijd een risico dat de uitbetaling niet voldoende de kosten weerspiegelt die gepaard gaan met overstromingen.” RENE