AIG’s whitepaper belicht uitdagende D&O markt: Uitdagend, maar risico-omgeving is onzekerder dan ooit

De vooruitzichten voor de D&O-verzekeringsmarkt blijven uitdagend omdat de risico-omgeving onzekerder is dan ooit, volgens een nieuwe whitepaper van AIG, getiteld A Changing D&O Environment in EMEA: More Volatility Ahead?. Volgens de whitepaper zullen externe factoren naar verwachting de drijvende kracht worden achter D&O-claims, waardoor de duurzaamheid van de markt mogelijk onder druk komt te staan. Het onderzoekt vier belangrijke onderwerpen die van invloed zullen zijn op het landschap van D&O-claims in Europa, het Midden-Oosten en Afrika: economische inflatie; sociale inflatie; verstoringen in de toeleveringsketen; en de EU-richtlijn inzake collectief verhaal.

In de whitepaper van AIG wordt opgemerkt dat kopers van D&O-verzekeringen de afgelopen paar jaar, en vooral de afgelopen twee jaar, te maken hebben gehad met premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en soms een tekort aan beschikbare capaciteit als gevolg van stijgende schadekosten, omdat D&O-claims zowel in frequentie als in ernst zijn toegenomen. In de whitepaper wordt uitgelegd dat het langetermijnkarakter van D&O-verzekeringen in combinatie met de toenemende schade-inflatie ertoe heeft geleid dat veel D&O-verzekeraars de afgelopen paar jaar verliezen hebben geleden, en dat er geen tekenen zijn dat de schadelast op korte tot middellange termijn zullen verbeteren.

Het AIG-rapport concludeert: “Met traditionele soorten D&O-claims die waarschijnlijk zullen blijven bestaan en de toevoeging van macro-economische onzekerheid, versterkte regelgevende activiteit, de verhoogde aandacht van de samenleving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de goedkeuring van nieuwe wetgeving ter ondersteuning van consumenten, blijven de risico’s in de nabije toekomst hoog.”

De volledige whitepaper, A Changing D&O Environment in EMEA: More Volatility Ahead?, is hier beschikbaar:  https://www.commercialriskonline.com/publications/a-changing-do-environment-in-emea-more-volatility-ahead/