Swiss Re Institute: Wereldwijde verzekerde schade door natuurrampen in eerste helft dit jaar op een na hoogste sinds 2011; zware onweersstormen zorgen voor bijna 70% schadelast

Een reeks wijdverspreide onweersbuien (severe convective storms) heeft de VS getroffen en is verantwoordelijk voor 68% van de wereldwijde verzekerde verliezen door natuurrampen in de eerste helft van 2023.De totale schadelast voor verzekeraars was met 50 miljard dollar (vorig jaar 48 miljard dollar) het hoogste schadebedrag sinds 2022. De aardbevingen in Turkije en Syrie vormde de grootste individuele natuurrampen, zowel wat de economische schade als de verzekerde schade betreft.

Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bij Swiss Re, licht toe: “Met zware onweersbuien als belangrijkste aanjager van bovengemiddelde verzekerde schades in de eerste helft van 2023, wordt deze zogenoemde secundairy peril   een van de dominante wereldwijde drivers  van verzekerde schades. De bovengemiddelde schades bevestigen een jaarlijkse groeitrend van 5 – 7% in verzekerde schades, gedreven door een opwarmend klimaat, maar nog meer door snel groeiende economische waarden in verstedelijkte omgevingen, wereldwijd. De cycloon- en overstromingsgebeurtenissen in Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal van 2023 zijn getuigen van het risico voor de grote stedelijke centra van vandaag, en zetten patronen voort die in 2021 werden waargenomen bij de overstromingen in Duitsland, en in 2022 in Australië en Zuid-Afrika.”

Zware convectieve stormen – stormen die gepaard gaan met donder, bliksem, zware regenval, hagel, harde wind en plotselinge temperatuurschommelingen – veroorzaakten in de eerste helft van 2023 wereldwijd 35 miljard dollar (bijna 70%) aan verzekerde schades. Dit betekent dat de verzekerde schades  in een periode van zes maanden bijna twee keer zo hoog zijn als het jaargemiddelde van de afgelopen tien jaar (18,4 miljard dollar).

In de VS veroorzaakte een reeks zware onweersbuien verzekerde schade van 34 miljard dollar in de eerste helft van 2023, de hoogste verzekerde schade ooit in een periode van zes maanden. Tien gebeurtenissen veroorzaakten schades van 1 miljard dollar of meer, vergeleken met een jaarlijks gemiddelde van zes gebeurtenissen in de voorgaande tien jaar. De zwaarst getroffen staat was Texas.

Nieuw-Zeeland werd begin 2023 getroffen door twee noodweergebeurtenissen met een tussenpoos van slechts twee weken, wat wijst op het toenemende risico dat grote stedelijke centra door het weer worden getroffen. Met name het Noordereiland van Nieuw-Zeeland werd in het eerste kwartaal snel na elkaar getroffen door ernstige overstromingen in Auckland, de grootste stad van het land, en de overblijfselen van de cycloon Gabrielle. Beide werden de twee duurste weersgerelateerde verzekerde schadegebeurtenissen in Nieuw-Zeeland sinds 1970, met gecombineerde verzekerde schades  van naar schatting 2,3 miljard dollar.

De gevolgen van klimaatverandering worden duidelijk in steeds extremere weersomstandigheden. Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist bij Swiss Re, zegt: “De effecten van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in bepaalde gevaren zoals hittegolven, droogtes, overstromingen en extreme neerslag. Naast het effect van klimaatverandering zorgen ruimtelijke ordening in meer blootgestelde kust- en riviergebieden, en stedelijke wildgroei in de wildernis, voor een moeilijk terug te draaien combinatie van blootstelling aan hoge waarden in omgevingen met een hoger risico. Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat verzekeringsproducten rendabel blijven voor dergelijke risicovolle eigendommen. Het is hoog tijd om te investeren in meer klimaatadaptatie.”

Zware regenval medio mei in de regio Emilia-Romagna in Noord-Italië leidde tot uitgebreide overstromingen en verwachte verzekerde schade van meer dan 600 miljoen dollar, de duurste weersgerelateerde gebeurtenis in het land sinds 1970. De geschatte economische schade bedroegen 10 miljard dollar. Aangezien 94% van de schade in Italië niet verzekerd is, wordt de belangrijke rol van verzekeringen als middel om de protection gap te dichten en huishoudens te helpen hun financiële weerbaarheid tegen natuurrampen te versterken, duidelijk. Noord-Italië heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met droogte. Door de hevige neerslag raakte de grond snel verzadigd, wat leidde tot meer afvloeiing en overstromingen. De algemene trend toont een aanzienlijke toename van droogte in Zuid-Europa. Veranderingen in de seizoensgebondenheid kunnen echter leiden tot minder frequente maar intensere zware regenval.

Sinds begin juli zijn de VS, Noordwest-China en Zuid-Europa dit jaar hotspots geworden van hittegolven. In Zuid-Europa verergerden droge weersomstandigheden en sterke wind de bosbranden (hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door menselijke activiteit) op veel Griekse eilanden en in Italië en Algerije, hoewel het nog te vroeg is om de schade in te schatten, zowel wat betreft de economische als de verzekerde schade.

Aardbevingen veroorzaken nog steeds enkele van de ernstigste humanitaire en financiële gevolgen. De duurste ramp, zowel in termen van economische als verzekerde verliezen, was de aardbeving in Turkije en Syrië die materiële schade veroorzaakte en het levensonderhoud van miljoenen mensen in de hele regio aantastte. Volgens Swiss Re worden de verzekerde schades geschat op 5,3 miljard dollar, terwijl de voorlopige economische verliezen volgens schattingen van de Wereldbank  34 miljard dollar bedragen.

In de eerste helft van 2023 bedroegen de totale economische schades door natuurrampen 120 miljard dollar, vergeleken met 123 miljard dollar in de periode daarvoor, 46% boven het tienjaarsgemiddelde.

Totale economische en verzekerde schades in H1 2023 en H1 2022 (in miljarden dollars)

Total economic and insured losses in H1 2023 and H1 2022
(USD billion in 2023 prices)

  H1 2023 H1 2022 H1 previous 10-y avg % change
vs 10-y avg
Economic losses 125 129 89 41%
Natural catastrophes 120 123 82 46%
Man-made catastrophes 5 6 7 –23%
         
Insured losses 54 52 38 42%
Natural catastrophes 50 48 32 54%
Man-made catastrophes 4 5 6 –28%