Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen. 

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vooral vrouwen en jongvolwassenen in stedelijke gebieden geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Twee op de vijf jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor tijdens en na de coronaperiode vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven. De helft van de jongvolwassenen die psychische klachten ervaren, had een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen en bij jongvolwassenen die alleen wonen. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Bijna twee derde van de jongvolwassenen is eenzaam. Een kwart van alle jongvolwassenen voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo(middelbaar beroepsonderwijs)-niveau 1), vrouwen en jongvolwassenen die alleen wonen. Zowel emotionele (70%) als sociale (60%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen.

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben

Kijk hier voor meer info: https://www.vzinfo.nl/atlas-vzinfo-kaarten-gezondheidsmonitor-jongvolwassenen