Politiebonden pleiten voor landelijk vuurwerkverbod

De politiebonden spreken zich opnieuw krachtig uit voor een landelijk vuurwerkverbod. Dit standpunt heeft alles te maken met de werkomstandigheden van hulpverleners in de aanloop naar Nieuwjaar en tijdens de jaarwisseling. Politiemensen en hun collega’s van ambulance en brandweer komen door de onverantwoorde omgang met vuurwerk in gevaarlijke en schadelijke situaties terecht. Bovendien kan de politie het huidige versnipperde vuurwerkbeleid in de praktijk niet handhaven. Zeker niet met de huidige capaciteitsproblemen binnen de politie.

Onveilige werkomstandigheden
Het beeld van de vorige jaarwisseling schetst een overduidelijk plaatje. Er waren weer veel gevallen van geweld tegen hulpverleners. Meerdere politiemedewerkers geven aan dat ze zijn bekogeld met zwaar vuurwerk, soms met brandwonden en gehoorschade als gevolg en hebben het gevoel te moeten werken in een oorlogsgebied. Binnen de politiebonden leidt dat tot de conclusie dat met het huidige vuurwerkbeleid hulpverleners niet de veilige werksituatie krijgen die ze mogen verwachten.

Versnipperd beleid
De werkomstandigheden worden zeker ook negatief beïnvloed door het versnipperde vuurwerkbeleid. Tijdens de laatste jaarwisseling hanteerden twaalf gemeenten een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod. Terwijl in de omliggende gebieden het afsteken van vuurwerk gewoon vrij werd gelaten. In de politiepraktijk zorgt dat voor een sterk vergrote spanning in de contacten met het publiek. Het ‘uitleggen’ en vervolgens handhaven wordt door het ontbreken van een uniform beleid sterk bemoeilijkt.

Zwaar beroep op capaciteit
Hier bovenop komen de capaciteitsproblemen waar de politie mee te maken heeft. Elke jaarwisseling vraagt een enorme inzet van hulpverleners. Die vervolgens ook overvolle diensten moeten draaien. De meest recente jaarwisseling resulteerde in 14.806 incidenten en 771 aanhoudingen. Waarbij ‘reguliere’  werkzaamheden niet in de cijfers zijn meegerekend. Voor de steeds kleiner wordende politieteams betekent de jaarwisseling dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de beschikbare medewerkers. De toch al lange en intensieve diensten tijdens deze feestdagen worden daardoor nog zwaarder.

Maatschappelijke belangen
Vanuit hun hulpverlenende rol kijken politiemensen natuurlijk ook met lede ogen naar de verstrekkende gevolgen van een jaarwisseling. 2023 begon met 52 ernstig gewonde vuurwerkslachtoffers, waarvan bijna de helft jonger dan 18 jaar. In totaal hadden we 10 miljoen euro aan vuurwerkschade te dragen. Dit zijn cijfers die de politie en de politiebonden na aan het hart gaan. Het versterkt nog maar eens het pleidooi voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod.

Enkele quotes in de media:

Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie”Je kan aan de ene kant denken: het is een traditie en van generatie op generatie doen mensen dat. Maar aan de andere kant wordt het met zoveel ellende en schade op een gegeven moment te gek voor woorden. We hebben het ook heel lang als een traditie benaderd, maar met alle schade en ellende vinden we dat de grens is bereikt.”

. “Ik denk dat de geesten rijp zijn om over een aantal jaren of sneller een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Helemaal voorspellen kunnen we het niet, maar ik denk niet dat het nog tien jaar duurt. Vergelijk het met roken.  Dat was lang een gangbare gewoonte. Maar langzamerhand zijn we opgeschoven naar: het is ontzettend ongezond. Je krijgt het heel lastig weg, maar je ziet de publieke opinie verschuiven.”

Frank Paauw, korpschef van Amsterdam en landelijk verantwoordelijk voor het voorkomen van geweld tegen de politie: “Alleen een landelijk vuurwerkverbod helpt om rellen, schade en gewonde agenten tijdens de jaarwisseling enigszins te voorkomen. De incidenten die we tegenkomen hebben altijd te maken met het afsteken van vuurwerk. Het creëert een sfeer van wetteloosheid. Het optreden van agenten wordt bemoeilijkt doordat zij niet kunnen zien of er sprake is van legaal of illegaal vuurwerk.

“Ik verwacht dit jaar meer aangiften van politieagenten. Er waren minder incidenten maar meer gevallen waarbij agenten te maken kregen met fors vuurwerk.We zijn toe aan een kentering. We krijgen altijd heel veel sympathie na de jaarwisseling en er wordt veel schande van gesproken, maar dan houdt het op. Een vuurwerkverbod zal écht helpen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is geen voorstander van lokale verboden, omdat die onduidelijk zijn. De VNG wil een landelijk verbod dat te handhaven is.