Nieuwe preventiestrategie biedt werkgevers oplossing voor psychosociale arbeidsbelasting : Mentale zorg positiever, begrijpelijker, toegankelijker

  Pesten, grensoverschrijdend gedrag en werkdruk zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die steeds meer onder de aandacht komen. Belangrijk, want burn-out, stress en depressies zijn gevolgen van PSA en daarmee de voornaamste beroepsziekten in Nederland. Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250 per dag, waardoor preventie van groot belang is. De nieuwe preventiestrategie van SpecialistenNet, een landelijke netwerk van psychologen en coaches, biedt oplossingen om met behulp van een uitgebreide screening te meten hoe (mentaal) gezond de organisatie is. Een praktijkgerichte aanvulling op de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Survey, poll or questionnaire for user experience or customer satisfaction research. Quality control and feedback concept. Man choosing his opinion with smiley faces on touch screen.

Werkgever: invloed op mentale gezondheid
Dat gezonde en gemotiveerde medewerkers zorgen voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim, een betere samenwerking en een hogere productiviteit is algemeen bekend. Minder bekend is dat de werkgever hier zelf mee aan de slag kan gaan. Christiaan Prager, directeur van SpecialistenNet, geeft aan dat werkgevers grote invloed hebben op de mentale gezondheid van hun medewerker. Door preventief te werk te gaan, kunnen zij uitval voorkomen. De nieuwe preventiestrategie zorgt ervoor dat medewerkers in de gevarenzone snel ‘ontdekt’ worden en proactief benaderd door een onafhankelijke psycholoog uit het netwerk. Medewerkers die al zijn uitgevallen worden direct opgevangen en geholpen naar een duurzaam herstel. Zo helpt dit werkgevers aan een oplossing voor psychosociale arbeidsbelasting.

 

Mentale zorg zonder wachttijden
Want werkgevers hebben een zorgplicht en SpecialistenNet helpt hen te ontzorgen door binnen 24 uur na de aanmelding de medewerker te koppelen aan een psycholoog of coach in de buurt. Hierdoor kan er direct gestart worden met een ontwikkeltraject. Het bedrijf uit Soesterberg maakt daarbij geen gebruik van de reguliere GGZ-zorgtrajecten en biedt zodoende zorg zonder wachttijden. “Zo’n 250 euro per dag tikt natuurlijk aardig aan als je medewerker een half jaar op een wachtlijst staat. Dus een direct toepasbare oplossing als die van ons biedt uitkomst, zowel voor werkgevers, als voor de medewerker, die weer snel op de been is. Soms is een kleine interventie zoals een klankbord al genoeg. Veel werkgevers zien dat gelukkig in”, licht Prager zijn aanpak toe. “Wij hanteren geen wachttijden en binnen een dag wordt dan ook het eerste vertrouwelijke contact gelegd”.  


Krapte op de arbeidsmarkt
Prager: “Medewerkers ervaren nou eenmaal een steeds hogere werkdruk. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierbij een grote rol. Mensen raken uitgeblust, waardoor de werklast voor collega’s weer oploopt. Het gevolg: nog meer uitval. Gelukkig hebben werkgevers veel invloed op de mentale gezondheid van medewerkers en ligt bij hen de sleutel om mensen te laten opbloeien”.
Dat werkgeluk het codewoord is, zag zijn vader en SpecialistenNet-oprichter Emiel Prager ruim twintig jaar geleden al in. Toen koos hij ervoor een landelijk dekkend netwerk van franchise psychologen, coaches en externe vertrouwenspersonen op te zetten. Diverse grote bedrijven in allerlei branches maakten gebruik van zijn diensten. Van buschauffeur tot directeur zijn geholpen. Sinds drie jaar zet zijn zoon Christiaan zijn missie voort, met als doel om met zijn aanpak de markt voor mentale zorg positiever, begrijpelijker en vooral toegankelijker te maken.     
Cheerful online store owners embracing each other in their thrift store. Two happy businesswomen celebrating their success as a team. Female entrepreneurs running an e-commerce small business.
Foto’s Specialistennet