Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen.

Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de mensen met een longziekte tot meer gezondheidsklachten leidt. Het gaat om klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen en longaanvallen. Sommige mensen met een longziekte gebruiken als gevolg hiervan meer medicijnen.

Inspanningen van regering, provincie en gemeente krijgen een onvoldoende, als ze al bekend zijn

De inspanningen van de regering, de provincie, en de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren worden door de deelnemers aan de Longmonitor als onvoldoende beoordeeld. Opvallend is dat maatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau bij veel mensen niet bekend zijn: rond de 30% van de mensen antwoordt ‘weet niet’ als hen gevraagd wordt hierover een oordeel te geven.

Houtstook, vuurwerk en wegverkeer blijven de boosdoeners

Bovenaan in de lijst van luchtvervuilingsbronnen die leiden tot meer gezondheidsklachten staan houtstook, vuurwerk en wegverkeer. Dit is al meerdere jaren het geval, blijkt ook uit eerder Nivel-onderzoek binnen de Longmonitor. Als er andere mogelijke oorzaken van de gezondheidsklachten worden genoemd, dan zijn die meestal gerelateerd aan de coronatijd, toen er bijvoorbeeld minder wegverkeer was vanwege de lockdowns.


Fragment uit factsheet ‘Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden’

Ongeveer 1 op de 7 mensen met een longziekte overweegt weleens te verhuizen vanwege luchtvervuiling

Hoe vaak mensen klachten krijgen van verschillende bronnen van luchtvervuiling varieert tussen provincies en naar stedelijkheid van de woonomgeving (zie de factsheet Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen). Voor 15% van de mensen met een longziekte is de luchtkwaliteit in hun woonomgeving ook een reden om weleens te overwegen te verhuizen. Mensen met astma denken hier iets vaker aan dan mensen met COPD.