Kaspersky deelt privacyvoorspellingen voor 2023 : Internet balkanisering, metaverse en een veiligheidsverzekering

 
In 2023 zal er door de lokale rechtshandhaving een meer diverse markt ontstaan voor het volgen van gedrag. Bovendien zullen smartphones het traditionele papierwerk overnemen en zal het idee van een metaverse deel uitmaken van onze werkelijkheid. Al deze veranderingen zullen meer eisen stellen aan de beveiliging van verschillende apparaten en technologieën, zo stelt het rapport “Privacy predictions for 2023” van Kaspersky.  

Dit jaar werd gekenmerkt door regelgeving op het gebied van privacy in zowel de zakelijke als de particuliere sector over de hele wereld. Sommige maatregelen hadden betrekking op commerciële surveillance en gegevensbeveiligingspraktijken die schadelijk zijn voor consumenten, terwijl andere betrekking hadden op ingrijpende machine-learning technologieën om gevoelige gegevens verder te beschermen. Er zijn echter nog tal van privacyproblemen waarmee de samenleving in de nabije toekomst wordt geconfronteerd, met name die verband houden met de huidige geopolitieke en economische agenda.  
Deze voorspelling is ontwikkeld op basis van de verschuivingen en trends die Kaspersky’s privacy-experts in 2022 hebben waargenomen. Volgens de onderzoekers zal de grote impasse tussen verschillende belanghebbenden in het gesprek rond privacy en gegevensverzameling resulteren in de volgende tendensen:
 
1. Internetbalkanisering zal leiden tot een meer diverse (en gelokaliseerde) markt voor het volgen van gedrag en controles op grensoverschrijdende gegevensoverdracht. De meeste webpagina’s worden overspoeld met onzichtbare trackers, die gedragsgegevens verzamelen die voornamelijk worden gebruikt voor gerichte reclame. Hoewel er veel verschillende bedrijven zijn die zich bezighouden met behavioral ads, zijn in de VS gevestigde grote techbedrijven zoals Meta, Amazon en Google de onbetwistbare leiders. In veel regio’s zijn de autoriteiten echter steeds meer terughoudend naar het delen van gegevens met buitenlandse bedrijven. Daarom zullen bedrijven een voorkeur krijgen voor lokale spelers, wat verschillende gevolgen kan hebben voor de privacy. Grote technologiebedrijven besteden weliswaar meer aan beveiliging dan kleinere spelers, maar zelfs zij hebben hun aandeel in datalekken. Een kleinere entiteit is misschien minder interessant voor hackers, maar wordt ook minder gecontroleerd door regelgevende instanties.  
2. Smartphones zullen nog meer papieren documenten vervangen Tegenwoordig worden smartphones of andere apparaten op grote schaal gebruikt als betaalmiddel, waardoor klassieke plastic betaalkaarten in sommige landen overbodig zijn geworden. Bovendien kunnen smartphones gebruikt worden voor medische doeleinden – als bewijs van vaccinatie of voor de uitslag van een COVID-test – of zelfs als gedigitaliseerde versie van een identiteitskaart. Dit laatste kan zowel gemak als risico’s met zich meebrengen. Enerzijds kan een goed geïmplementeerd systeem helpen bij de dagelijkse verificatie zonder al teveel gedoe. Anderzijds creëert het gebruik van een smartphone voor opslag van persoonsgegevens een single point of failure, waardoor ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan. Dit stelt hoge eisen aan de beveiliging van mobiele apparaten en de manier waarop gegevens worden opgeslagen.
  3. Bedrijven zullen de menselijke factor in cybersecurity bestrijden om insider threat en social engineering te voorkomen. Terwijl bedrijven steeds uitgebreidere cybersecuritymaatregelen inzetten, van endpointbescherming tot XDR (Extended Detection & Response) en zelfs proactieve threat hunting, blijven mensen de zwakste schakel. De verkeerde configuratie van verschillende cloudoplossingen voor gegevensopslag zal naar verwachting minder datalekken veroorzaken, terwijl meer lekken het gevolg zullen zijn van menselijke fouten. Om deze bedreigingen te beperken, kunnen bedrijven investeren in oplossingen om deze datalekken te voorkomen en het cybersecuritybewustzijn vergroten.  
4. We zullen meer zorgen horen over de privacy van de metaverse – maar zitten we met smartphones en IoT niet al in de metaverse? We genereren alleen al een grote hoeveelheid aan gegevens door het doen van cashloze betalingen en doordat we onze mobiele telefoon bij ons hebben. Deze gegevens zijn al genoeg om de meest gevoelige conclusies te trekken. Slimme thuisapparaten, slimme steden met alomtegenwoordige videobewaking, auto’s uitgerust met meerdere camera’s en verdere invoering van het IoT, alsmede voortdurende digitalisering van diensten zullen ervoor zorgen dat persoonlijke privacy, althans in steden, tot het verleden gaat behoren. Dus, terwijl een metaverse belooft om offline ervaringen naar de online wereld te brengen, neemt de online wereld de fysieke wereld al in zijn greep.  
5. Mensen gaan zich verzekeren om zich tegen datalekken te beschermen. Een handig, modern leven gaat gepaard met een prijs voor privacy: als je bijvoorbeeld eten bestelt of gebruik maakt van een ritdienst, levert dat op zijn minst gevoelige geodata op. Het privacybewustzijn groeit echter en mensen beginnen preventieve maatregelen te nemen om hun persoonlijke accounts te beveiligen en hun digitale voetafdruk te minimaliseren. Een manier om dat te doen is zich te verzekeren tegen datalekken. Hoewel er al diensten bestaan die verliezen terugbetalen in geval van identiteitsdiefstal, wordt verwacht dat er in de toekomst een groter aanbod aan verzekeringen komt.
  “In 2022 zagen we hoe de regelgeving de wereldwijde datamarkt verschoof naar lokale spelers. Tegelijkertijd zat dit jaar vol met gebeurtenissen die lieten zien hoe het verzamelen van consumentengegevens rechtstreeks van invloed kan zijn op de relaties tussen burgers en overheden. Bovendien kunnen we niet ontkennen dat onderwerpen als de metaverse, AI of machine learning in 2023 in de belangstelling van privacydeskundigen zullen blijven staan. Toch denken we dat de geopolitieke en economische gebeurtenissen van 2022, evenals nieuwe technologische trends, de belangrijkste factoren zullen zijn die het privacylandschap in 2023 beïnvloeden,” merkt Vladislav Tushkanov, privacy-expert bij Kaspersky, op.  
Lees een uitgebreider verslag van Kaspersky’s privacyvoorspellingen voor 2023 op Securelist.    
  • o