Jaarverslag Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën): een van de drie uitspraken (deels) gegrond

  De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) deed vorig jaar 24 uitspraken, waarvan er drie gegrond en vijf deels gegrond zijn bevonden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 dat de Tuchtraad heeft gepubliceerd. Daaruit komt verder naar voren dat de Tuchtraad sinds de start in 2008 in totaal 138 keer uitspraak heeft gedaan, waarbij 23 klachten gegrond werden verklaard, 20 gedeeltelijk gegrond en 11 ongegrond.

Van de 24 uitspraken heeft de Tuchtraad één zaak afgerond die in 2019 was ingediend (uitspraak 22-003), één zaak (uitspraak 22-009) die in 2020 en achttien zaken (uitspraken 22-001, 22-002, 22-004, 22-005, 22-006, 22-007, 22-008, 22-010, 22-011, 22-012, 22-013, 22-014, 22-015, 22-017, 22-018, 22-020, 22021 en 22-024) die in 2021 waren ingediend. Tot slot heeft de Tuchtraad vier zaken met een uitspraak afgerond die in 2022 waren ingediend (22-016, 22-019, 22-022 en 22-023).

Vierentwintig uitspraken

Van de 24 uitspraken waren elf zaken aanhangig gemaakt door een belanghebbende en waren dertien zaken door de voorzitter van de Geschillencommissie naar de Tuchtraad verwezen. De Tuchtraad heeft in drie zaken de klachten gegrond bevonden, waarbij hij één keer heeft geadviseerd tot het geven van een waarschuwing (uitspraak 22-009) en in twee uitspraken werd het geven van een maatregel niet nodig geacht (uitspraken 22-001 en 22-010).

De Tuchtraad heeft in elf zaken de klachten ongegrond verklaard (uitspraken 22-004, 22-005, 22-007, 22-011, 22-012, 22-013, 22-015, 22-018, 22-019, 22-021 en 22-022). Daarnaast heeft de Tuchtraad in vijf zaken de klachten deels gegrond bevonden, waarbij het geven van een maatregel niet nodig werd geacht (uitspraken 22-002, 22-006, 22-020, 22-023 en 22-024). In vier uitspraken heeft de Tuchtraad de klacht niet-ontvankelijk verklaard (uitspraken 22-003, 22014, 22-016 en 22-017). Tot slot is in één zaak de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard (uitspraak 22-008).

Nieuwe zaken

In 2022 heeft de Tuchtraad 26 nieuwe zaken in behandeling genomen. Dertien zaken werden door belanghebbenden aanhangig gemaakt en dertien zaken werden door de voorzitter van de Geschillencommissie naar de Tuchtraad verwezen.

.

2008-2022

Sinds de start van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in 2008 als opvolger van de Raad van Toezicht Verzekeringen is 138 keer uitspraak gedaan. Door een belanghebbende werd 63 maal een zaak aanhangig gemaakt, 60 keer werd een zaak door de voorzitter van de Geschillencommissie naar de Tuchtraad verwezen, acht keer door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en twee maal door de voorzitter van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Vijf maal heeft de Tuchtraad een ambtshalve onderzoek ingesteld.

In totaal werden 23 klachten gegrond verklaard, 20 gedeeltelijk gegrond  en 56 keer ongegrond (56/138). Daarnaast werden 27 keer een klacht niet ontvankelijk verklaard, vier maal ontvankelijk, twee klachten gedeeltelijk niet ontvankelijk, eveneens twee ongegrond () en éénmaal is een klacht voor verdere behandeling doorverwezen naar Kifid. Vijf maal heeft de Tuchtraad een ambtshalve onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren is gekomen dat de aangeslotene twee maal het vertrouwen wel en drie maal niet heeft beschaamd.  

Stichting Tuchtraad Verzekeraars

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. Deze stichting houdt sinds februari 2021 de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in stand. Eerder was de Tuchtraad een zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. De jaarverslagen bracht de Tuchtraad zelf uit. Nu is de stichting daar verantwoordelijk voor.

Over het tuchtrecht

Het tuchtrecht voor verzekeraars draagt ertoe bij dat verzekeraars en andere betrokkenen de door de branche geformuleerde gedragsregels naleven en zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. De tuchtrechtspraak leidt er herhaaldelijk toe dat ontoelaatbaar gedrag aan de kaak wordt gesteld en tot verbeteringen van gedrag en werkprocessen van verzekeraars leidt, waardoor herhaling van de situaties die tot de klachten hebben geleid, hopelijk kunnen worden voorkomen. Dat is in het belang van verzekerden en anderen die met de branche te maken krijgen, en daarmee ook voor de verzekeringsbranche als geheel

Bekijk het jaarverslag op tuchtraadfd.nl.