Hitte in Europa eiste in 2022 zo’n 62.000 levens

De recordhitte in Europa in de zomer van vorig jaar heeft naar schatting aan 61.600 mensen het leven gekost. Dat toont aan dat de hitteplannen die in veel landen gemaakt zijn nog tekortschieten, staat in een onderzoek in 35 Europese landen van een Spaans en een Frans gezondheidsinstituut dat in het tijdschrift  Nature Medicine  is gepubliceerd. Daarmee was 2022 bijna net zo dodelijk als het rampjaar van 2003, dat mede door een hittegolf aan zo’n 70.000 mensen het leven kostte.

Twee derde van de hittedoden vielen te betreuren viel tussen half juli en half augustus, de warmste periode op ons continent. Ongeveer drie kwart van de slachtoffers was ouder dan tachtig jaar.De onderzoekers legden een verband met de extreem hoge temperaturen, met name van half juli tot half augustus. Blootstelling aan zulke temperaturen kan tot beroerte en hart- en ademhalingsklachten leiden, met name bij ouderen.De voortijdige sterfte door hitte was onder vrouwen 63% hoger dan die onder mannen. Met name vrouwen ouder dan 80 jaar bleken kwetsbaar. In de leeftijdsgroep onder de 80 stierven meer mannen dan vrouwen.

In absolute aantallen maakte de hitte de meeste slachtoffers in Italië (18.010), Spanje (11.324) en Duitsland (8.713). Gerekend naar het aantal inwoners werden Italië, Griekenland, Portugal en Spanje het hardst getroffen. In Italië stierven 295 mensen op 1 miljoen inwoners, in Griekenland 280 en Portugal 211. Gemiddeld ging het om 114 per 1 miljoen inwoners.  Nederland telde vorige zomer 469 hittedoden, 326 vrouwen en 144 mannen. Per 1 miljoen Nederlanders waren dat er 27, in België 38.

In meerdere landen zijn daarna hitteplannen opgetuigd, zo ook in Nederland. Ook wordt in stedelijke gebieden meer ruimte vrijgemaakt voor groen, wat een matigende invloed heeft op de temperatuur.Maar de cijfers uit dit onderzoek wijzen uit dat de maatregelen tekortschieten, zeggen de onderzoekers. Volgens onderzoeker Hicham Achebak vormen de cijfers van 2022 geen uitzondering en zullen landen snel maatregelen moeten treffen om hun hitteplan te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan zullen we moeten wennen aan een sterfteoverschot.

Toch brengen de toenemende temperaturen niet alleen maar slecht nieuws. Tegenover het stijgende aantal hittedoden wordt een daling verwacht in het totaal aantal seizoensgebonden doden. Dat is vooral te danken aan het teruglopende aantal winterdoden: als gevolg van mildere winters zullen de koude seizoenen juist minder slachtoffers maken, bijvoorbeeld doordat griep minder sterk om zich heen grijpt bij warmere temperaturen.Bron NOS en National Geograhic