Eerste editie Risk & Business Magazine 2023 verschenen: Ardonagh en DPS delen ambitieuze wereldwijde groeiplannen na acquisitie in ons land van Leons en TOP Expertise

Vandaag – 24 februari– is de eerste editie verschenen van het Risk & Business Magazine in 2023. Ook deze 38 pagina’s tellende uitgave staat vol met lezenswaardige artikelen en interviews uit de verzekerings-, expertise-, schadeherstel- en riskmanagementwereld. Zo vertellen Ardonagh en DPS over hun ambitieuze groeiplannen worldwide  na de overname van resp Leons en TOP Expertise in ons land.

De verzekeringsbranche komt verder aan bod in een interview met HDI-topvrouw Sharon van Herel over diversiteit en inclusie en met samenvattingen  van Marsh’s Global Insurance Market Index (de mondiale zakelijke verzekeringspremies) en de Allianz Risico Barometer 2023, waaruit blijkt dat cyber en bedrijfsschade wereldwijd de grootste bedreigingen vormen voor bedrijven en bedrijfsschade en macro-economische ontwikkelingen in Nederland.

Daarnaast wordt zowel in het voorwoord van hoofdredacteur Ja van Stigt Thans als in een apart artikel stil gestaan bij een onderzoek van het LRGD  naar de ervaringen van Gerechtelijke Deskundigen met intimidatie en bedreigingen tijdens de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden. Verder vertellen drie medewerkers van reconditioneerder BELFOR over het belang van het goed reinigen van luchtkanalen, dat in hun ogen stiefkinderlijk wordt behandeld.

Ook de expertisebranche komt in de eerste 2023-editie ruimschoots aan bod. Zo houdt Bart van den Elshout een warm pleidooi voor eenpitters en eenmansbureaus, gaat Derk Bruintjes (Crawford & Company) nader in op zijn rol bij de Cyber Incident Response-activiteiten in meerdere Europese landen, komen vier EMN-ers  aan het woord over hun werk als bedrijfsschade-expert en vertellen de beide Artium-experts Femke van Heteren en Gerwin Kasper over hun werk van alledag.

De uitgave wordt gecompleteerd door bijdragen van de SAR en het NIVRE en met een samenvatting van het rapport van het LIV (Landelijk Intelligentie- en kenniscentrum Voertuigcriminaliteit)   over de diefstalcijfers van motorvoertuigen in 2022.

  De volledige uitgave kunt u hier inzien:  http://riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2023/02/RB-1_2023.pdf.